Arbeidsavtale/ ansettelsesavtale

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Avtale mellom en arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker om at
arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot å få lønn. Regler om arbeidsavtalens form og innhold fremgår av AML §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 18-6(1).