Årslønnsvekst

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Årslønnsvekst er endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste.

Årslønnsveksten kan bestå av følgende deler:
- Lønnsoverheng fra året før
- Bidrag fra årets tarifftillegg - Lønnsglidning gjennom året

NB: Overheng og glidning er tema i sentrale forhandlinger, ikke lokale.

Eksempel:
I år 1 gis det et tarifftillegg som utgjør 3 % fra 1. april
I år 2 gis det et tarifftillegg som utgjør 2 % fra 1. april
Lokale tillegg i år 2 utgjør 1 % og gis fra 1. mai (beregnet lokalt tillegg innen tariffområdet)

Litt forenklet kan vi fremstille årslønnsveksten for år 2 slik:
Lønnsoverheng fra år 1:  3 % x 3/12 = 0,75 %
Bidrag fra årets tarifftillegg:  2 % x 9/12 (1. april – 31.12) = 1,5 % Beregnet lokale tillegg: 1 % x 8/12 = 0,67 %

Sum årslønnsvekst = 2,92 %