Disponibel realinntekt

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Er nominell lønnsvekst korrigert for prisstigning og endring i skatter og renter.