Etterslep

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Påvisning av lavere årslønnsvekst i ett område sammenlignet med et normgivende område, som f.eks. industrien. Mindrelønnsutvikling)