Forbundsvise oppgjør

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Ved denne form for oppgjør blir hver tariffavtale (hvert avtaleområde) behandlet for seg både forhandlingsmessig og når det gjelder avstemning. (F.eks. Norsk Industri og Fellesforbundet.)