Forhandlingsrett

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Forhandlingsrett vil si den rett de ansatte og bedriften har til gjennom  sine tillitsvalgte og organisasjoner å kreve forhandlinger med motparten om lønns- og arbeidsvilkår. HA § 2-3.