Fredsplikt

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Lovbestemt og/eller avtalefestet plikt til å avstå fra alle former for
arbeidskamp/aksjoner i tariffperioden. Dette innebærer at slike aksjoner  er både lov- og/eller tariffstridige. ATL § 6, nr. 1 HA § 2-2.