Frivillig lønnsnemnd (Voldgift)

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Partene kan avtale bruk av Rikslønnsnemnda for å løse en tvist. Partene kan også bli enige om å sette sammen en annen nemnd for å løse tvisten.