Generelt tillegg

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Lønnstillegg til alle innenfor tariffavtale, enten i form av en prosentvis økning i lønnssatsene eller som et kronetillegg.