Hovedavtale

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Tariffavtale mellom hovedorganisasjonene. Den regulerer en rekke felles spørsmål av generell karakter og dekker derfor flere tariffområder. Den inngår som del I i de enkelte bransjevise tariffavtaler (overenskom­ster).