Hovedavtalen NHO-LO reforhandlet og videreført for fire år

Hovedavtalen NHO-LO er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom disse partene.

#205

NHOs Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen signerer Hovedavtalen. Fotograf: NHO

Publisert 10.11.17

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Hovedavtalen reforhandles hvert fjerde år.

Fredag 10. november 2017 var forhandlingene sluttført og protokoll fra forhandlingene ble signert av Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen.

NHO og LO er enige om å videreføre Hovedavtalen i hovedtrekk slik den står i dag.  Partene har i tillegg valgt å fremheve vår felles oppfatning om frontfagsmodellens betydning. For øvrig er det foretatt enkelte mindre endringer og presiseringer i avtaleteksten. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2018, og ny avtaletekst vil legges ut på nho.no i god tid før dette.

Se protokoll fra forhandlingene her