Interessetvist

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

En tvist mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og en fagforening om opprettelse eller fornyelse av en tariffavtale. (Hva skal bli rett mellom par­tene.) ATL § 6 nr.3