Kobling

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Meklingsmannens adgang til å fremsette meklingsforslag som en helhet for  flere forskjellige overenskomstområder til felles avstemning. ATL § 35 nr. 7.