Lavlønnstillegg

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under  en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde (f.eks. indu­strien).