Lockout (Arbeidsstengning)

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidsgivere iverksetter for å tvinge frem løsning av en interessetvist. ATL § 1, pkt. 6.