Lokale forhandlinger

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Lønnsforhandlinger mellom partene på den enkelte bedrift med hjemmel i tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg.