Lønnsnemnd

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

En offentlig institusjon (Rikslønnsnemnda). Se lov av 19. desember 1952 nr. 7.