Lønnsoverheng

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Lønnsoverheng er forskjellen mellom lønnsnivået ved årets utgang og gjennomsnittslønnen for hele året.