Lovlig arbeidskamp

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Streik eller lockout som kan iverksettes etter at lovbestemte frister er  overholdt, eventuelt mekling er forsøkt. En forutsetning for lovligheten er at bestående tariffavtale er utløpt og arbeidsavtalene er  oppsagt. ATL § 6, nr. 3.