Mellomoppgjør

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.