Minstelønnsavtale

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Tariffavtale med minstelønnssatser for de forskjellige
arbeidstakergrup­per. Det forutsettes at arbeidsgiver kan gi den enkelte  personlig tillegg på grunnlag av dyktighet, erfaring og
kvalifikasjoner. Motsatsen er normal­lønnsavtale.