Normallønnsavtale

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Tariffavtale hvor lønnssatsene for de forskjellige arbeidstakergrupper er forutsatt ikke å skulle avvikes verken oppover eller nedover.