Oppsigelse av tariffavtale

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Finner sted når en av partene i avtaleforholdet sier opp avtalen.
Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsen må ha funnet sted innen visse frister, ellers gjelder avtalen videre. ATL § 3 nr. 2