Permisjon

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Arbeidstakerens adgang til å få fri med eller uten lønn etter gjeldende regelverk.