Plassoppsigelse (Kollektiv oppsigelse eller Arbeidsoppsigelse)

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Finner sted når enten arbeidstakerne eller arbeidsgiver sier opp arbeids­avtalene i den hensikt å sette i gang en lovlig arbeidskamp. Kan gjøres kol­lektivt gjennom fagforening eller arbeidsgiverforening.

En lovlig arbeidskamp forutsetter at de personlige arbeidsavtaler er bort­falt, slik at det formelt ikke eksisterer noe ansettelsesforhold. ATL § 29, nr. 1 AML § 15-17, HA § 3-1.