Politisk demonstrasjonsstreik

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

En aksjon fra arbeidstakere av kort varighet (få timer) som har til
hensikt å markere et politisk syn på et forhold og som ikke direkte
eller indirekte er omfattet av tariffavtale. Reelle politiske
demonstrasjoner er lovlige aksjoner. Gjelder det i realiteten misnøye med egne lønns- og arbeids­vilkår, er det ikke tale om en politisk demonstrasjonsstreik. Den er da i strid med fredsplikten.