Protokoll

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, uansett oppnådd enighet eller ikke. HA § 2-3.