Reallønnsvekst

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Er nominell lønnsvekst korrigert for prisstigning.