Rettstvist

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

En tvist om bl.a. forståelsen av en tariffavtale.
(Hva er rett mellom partene.) ATL § 6, nr. 1. HA § 2-2.