Samordnet oppgjør

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Ved samordnete oppgjør blir den økonomiske ramme avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. På de enkelte tariffområder forhandles det deretter om tilpasning av den avtalte økonomiske ramme til eget område. I  tillegg forhandles det direkte om spesielle spørsmål som bare gjelder 
vedkommende område.