Sentrale oppgjør

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Tariffoppgjør hvor det alt vesentlige avtales direkte mellom hovedorgani­sasjonene, f.eks. NHO og LO.