Streik (arbeidsnedleggelse)

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i
forstå­else med hverandre iverksetter for å tvinge frem løsning av en interesse­tvist. ATL § 1, pkt. 5.