Styringsrett

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Bedriftens rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og retten
til å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten begrenses av
lover, avtaler, praksis m.m.