Sympatiaksjoner

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Aksjoner til støtte for andre lovlige aksjoner, bl.a. under forutsetning  at vedkommende hovedorganisasjons samtykke til at varsel er gitt til den annen hovedorganisasjon. HA § 3-6.