Tariffavtale (overenskomst)

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

En skriftlig avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening  og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.ATL§ 1, nr. 8.