Tariffperiode

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Den tidsperiode en tariffavtale gjelder for. ATL forutsetter tre år – normalt er det avtalt to år. ATL § 3, nr. 2.