Ufravikelighetsprinsippet

Publisert 28.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Bestemmelser i arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale som partene  er bundet av, er ugyldige. I praksis medfører ufravikelighetsprinsippet  at arbeidsgiver må anvende tariffavtalen også overfor uorganiserte når disse utfører arbeide som er omfattet av denne. ATL § 3, nr. 3.