Sjekkliste - for forberedelse til lokale lønnsforhandlinger

Her er noen sjekkpunkter som du må avklare før du møter til lønnsforhandlinger.

Publisert 20.01.18

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Nøkkelen til gode forhandlnger ligger i kontinuerlige forberedelser gjennom året. Ikke minst er jevnlig kontakt med de tillitsvalgte svært viktig. Tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger skapes ikke først og fremst i et forhandlingsmøte, men gjennom samarbeid over tid.