Dom i Arbeidsretten: Likebehandlingsreglene gjelder

Nå har partene fått en viktig avklaring og vi vet hvordan avtalen er å forstå, sier Nina Melsom i NHO.

#205

Illustrasjonsfoto. (Foto: Maskot)

Publisert 03.04.17

Mandag kom dommen fra Arbeidsretten. Industrioverenskomsten må forstås slik at innleiede arbeidstakere skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedriften, slik arbeidsmiljølovens regler om likebehandling sier.

Dette innebærer at bemanningsbedrifter bundet av Industrioverenskomsten ikke vil kunne forholde seg kun til egen tariffavtale og derved gjøre unntak fra likebehandling slik det ble åpnet for i forskrift fastsatt i 2016.