Dom i Høyesterett: Trenger ikke følge konsernansiennitet ved nedbemanning

Høyesterett har slått fast at CHC Helikopterservice AS ikke trenger å regne med ansiennitet fra andre selskaper i samme konsern ved nedbemanning.

#205

– Dommen er viktig for hvordan bedriftene og partene i tariffavtalene skal forholde seg til ansiennitet ved nedbemanning, sier Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth)

Publisert 19.10.17

– Dette er en god og viktig dom, ikke bare for CHC Helikopterservice AS, men også for hvordan bedriftene og partene i tariffavtalene ellers skal forholde seg til ansiennitet ved nedbemanning. Vi mener Høyesteretts konklusjon er riktig, sier Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester. Hun har fulgt denne saken tett og var også den som prosederte saken i Høyesterett for NHO som støttet CHC som partshjelper.

I 2015 måtte CHC Helikopterservice AS nedbemanne, og etter enighet med fagforeningen fulgte de prinsippet i tariffavtalen om at piloter med kortest ansiennitet fra selskapet skulle sies opp først.

To piloter som før ansettelsen i CHC Helikopterservice AS hadde jobbet i et dansk og et skotsk søsterselskap, mente oppsigelsene av dem var usaklig fordi de ikke fikk medregnet sin ansiennitet derfra. De mente for det første at oppsigelsene var usaklig fordi konsernet etter deres syn hadde ønsket at de ansatte flyttet fra et selskap til et annet, og fordi selskapene i konsernet samarbeidet tett. De mente derfor det var urimelig at de ikke fikk godskrevet sin ansiennitet fra utlandet.

Videre mente de at det ville være i strid med EØS avtalens regler om fri bevegelighet av arbeidskraft over landegrensene å ikke regne med ansiennitet fra andre konsernselskaper i EØS området – det ville hindre arbeidstakere i å flytte innad i EU/EØS området.

Høyesterett la for det første til grunn at en tariffavtalebestemmelse om at bare ansiennitet fra det norske selskapet skulle telle med, ikke var i strid med EØS rettens krav til "fri bevegelighet". Dette var ikke noe som diskriminerte arbeidstakere fra andre land.

For øvrig la Høyesterett til grunn at det ikke var usaklig å legge vekt på kun ansiennitet fra selskapet slik tariffavtalen sa. Høyesterett mener det ikke er grunnlag for å sette til side tariffavtalens bestemmelse.

Høyesterett mener også at det er viktige med forutsigbarhet ved nedbemanning, og at rommet for konkret rimelighet da kan bli mindre.