NHO vant frem i sak om fredsplikt

Arbeidsretten fastslår at en boikott varslet av Industri Energi vil være et brudd på fredsplikten.

Publisert 04.02.16

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Saken har en lengre forhistorie.

Industri Energis underliggende interesse har vært at Oljeserviceavtalen skal regulere lønns- og arbeidsforholdene til ansatte i utenlandske selskap som er underleverandører for arbeid på norsk sokkel.

Dette er begrunnet i et ønske om å hindre utkonkurrering fra utenlandsk arbeidskraft. Industri Energi har ingen medlemmer i utenlandske selskaper, og må derfor benytte boikott for å legge press bak et krav om tariffavtale.

Varslet boikott

Industri Energi varslet boikott mot Technip Norges singaporske søsterselskap i september 2015. NHO og Technip Norge mente boikotten reelt var rettet mot Technip Norge og følgelig var et brudd på fredsplikten.

I tråd med NHO og Technip Norges anførsler, legges det i dommen til grunn at Industri Energis reelle formål med boikotten er å ramme Technip Norge og ved dette legge press på det tariffbundne selskap for å endre sin forretningsdrift.

Det er tidligere slått fast i Arbeidsretten at Technip Norge har tariffmessig rett til å benytte underleveranser fra konsernet, uten at Oljeserviceavtalen kommer til anvendelse. 

Tredje dommen

Arbeidsretten slår fast at dersom Industri Energi prøver å hinder denne driftsmåten ved aksjoner, innebærer det et press for å endre det som er tariffavtalt, og dermed vil Industri Energi bryte fredsplikten.

NHO er tilfreds med at Arbeidsretten nok en gang fastslår at de reelle forhold avgjør rettmessigheten ved varslet arbeidskamp. Dette er nå den tredje dommen fra Arbeidsretten i dette komplekset, og det er igjen slått fast at Industri Energi må avstå fra aksjoner i tariffperioden – selv om disse fremstilles som å være rettet mot et annet enn det tariffbundne selskap.

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919