Streiken på Heltberg avsluttet

Abelia og Utdanningsforbundet ble fredag enige om en avtale som gjør at streiken ved Heltberg Private Gymnas avsluttes.

Publisert 10.04.15

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Det skjer drøye tre uker etter at Utdanningsforbundet den 18. mars valgte å ta 17 lærere ved Heltberg Private Gymnas ut i streik.

- Vi er glade for at det er oppnådd enighet slik at streiken avsluttes. I forhandlingene har Abelia kommet med flere forslag til løsninger for at konflikten skulle bli kortest mulig, og er glade for at Utdanningsforbundet nå har gått med på en avtale. Vi har stor medfølelse for den vanskelige situasjonen både skolen, elever og foresatte ble satt i, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Partene er enige om at det skal forhandles frem en ny tariffavtale som skal gjelde for undervisningspersonale på skoler omfattet av privatskoleloven og som er medlem av NHO/Abelia. Det er satt en frist til 28. april for å bli enige om en slik avtale.

Samtidig har Heltberg Private Gymnas sagt seg villig til å inngå en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet dersom en sentral avtale mellom forbundet og NHO/Abelia ikke inngås i samsvar med fristen.