Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Irmild Gjertsen Rådgiver irmild.gjertsen@nho.no Salg
irmild.gjertsen@nho.no
23088120
94351379