Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Aina Kristiansen Rådgiver aina.kristiansen@nho.no NHO Trøndelag
Aleksander Rød Advokat aleksander.rod@nho.no NHOs advokattjenester
aleksander.rod@nho.no
23088368
98636928
Alf Åge Lønne Direktør alf.lonne@nho.no Strategi og stab
alf.lonne@nho.no
23088305
92236652
Anders Nordvoll Investeringsdirektør Anders.Nordvoll@nho.no Finans og økonomi
Anders.Nordvoll@nho.no
23088266
97509243
Anders Paulsen Seniorrådgiver anders.paulsen@nho.no NHO Nordland
Andre Heibo-Tuverud Avdelingsdirektør andre.tuverud@nho.no Prosjektenhet Innovasjon og utvikling
andre.tuverud@nho.no
23088329
91370691
Andreas Pihlstrøm Advokat andreas.pihlstrom@nho.no Næringsjus
andreas.pihlstrom@nho.no
23088140
92818332
Anita Heggedal Seniorrådgiver Anita.Heggedal@nho.no Lønn og tariff
Anita.Heggedal@nho.no
23088144
93498591
Anita Torbergsen PA til administrerende direktør anita.torbergsen@nho.no Strategi og stab
anita.torbergsen@nho.no
23088163
97573247
Anna Ceselie Brustad Moe Seniorrådgiver anna.moe@nho.no NHO Trøndelag
anna.moe@nho.no
97104249
Anne Hovind Konsulent anne.hovind@nho.no Medlemssenteret
Anne Birgitte Hjelseth Kommunikasjonsrådgiver Anne.B.Hjelseth@nho.no Kommunikasjon
Anne.B.Hjelseth@nho.no
23088327
92429810
Anne Cecilie Bentsen Seniorrådgiver anne.cecilie.bentsen@nho.no Arbeidsliv
Anne Klepsland Simonsen Rådgiver anne.klepsland.simonsen@nho.no NHO Agder
Anne Louise Aartun Bye Seniorrådgiver anne.aartun.bye@nho.no Internasjonal avdeling
anne.aartun.bye@nho.no
23088296
92260139
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
...
  1. 10
15 >