Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Arnhild Dordi Gjønnes Advokat arnhild.d.gjonnes@nho.no Næringsjus
arnhild.d.gjonnes@nho.no
23088350
91637077
Cathrine Gundrosen CRM-rådgiver cathrine.gundrosen@nho.no Marked og Event
cathrine.gundrosen@nho.no
23088308
93428799
Geir F. Høiby Direktør geir.hoiby@nho.no Finans og økonomi
geir.hoiby@nho.no
23088160
90595162
Gerd Kjølstad Bedriftsrådgiver gerd.kjolstad@nho.no NHO Innlandet
Gjermund Løyning Avdelingsdirektør gjermund.loyning@nho.no Myndighetskontakt
gjermund.loyning@nho.no
23088353
95021747
Grete Karin Berg Fungerende regiondirektør Grete.k.Berg@nho.no NHO Buskerud
Grete.k.Berg@nho.no
23088306
92604380
Gro Øien Advokat/forhandler gro.oien@nho.no Lønn og tariff
gro.oien@nho.no
99791348
Gunnar Nilssen Spesialrådgiver gunnar.nilssen@nho.no NHO Arktis
gunnar.nilssen@nho.no
91332099
91332099
Gunnar Øye Controller Gunnar.Oye@nho.no Finans og økonomi
Gunnar.Oye@nho.no
23088357
90885659
Gørill Horrigmoe Prosjektleder gorill.horrigmoe@nho.no Nasjonalt program leverandørutvikling
gorill.horrigmoe@nho.no
90672754
90672754
Irmild Gjertsen Rådgiver irmild.gjertsen@nho.no Salg
irmild.gjertsen@nho.no
23088120
94351379
Kjersti Granaasen Rådgiver kjersti.granaasen@nho.no NHO Innlandet
kjersti.granaasen@nho.no
48052856
48052856
Kristin Günther Avdelingsleder HR-tjenester kristin.gunther@nho.no HR-tjenester
kristin.gunther@nho.no
23088416
92823414
Margrethe Gjessing Seniorrådgiver margrethe.gjessing@nho.no NHO Buskerud
Rasmus Eiternes Guldvik Seniorrådgiver rasmus.eiternes.guldvik@nho.no Arbeidsliv
rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
23088132
99273005
  1. 1
  2. 2
>