Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Bjarne Sørhus Senior kommunikasjonsrådgiver bjarne.sorhus@nho.no Kommunikasjon
bjarne.sorhus@nho.no
23088444
41223323
Cathrine Opstad Sunde Advokat cathrine.sunde@nho.no Arbeidsliv
cathrine.sunde@nho.no
23088336
91369161
Cathrin Helland Solhaug Avdelingsdirektør cathrin.helland.solhaug@nho.no Prosjektenhet Innovasjon og utvikling
cathrin.helland.solhaug@nho.no
23088128
97670776
Charlotte Sørås Rådgiver charlotte.soraas@nho.no NHO Rogaland
Christoffer Sahl Seniorrådgiver christoffer.sahl@nho.no Næringspolitisk avdeling
Elisabeth Svendsen Leder Medlemssenteret elisabeth.svendsen@nho.no Medlemssenteret
Elisabeth Lea Strøm Advokat Elisabeth.Lea.Strom@nho.no Lønn og tariff
Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
23088275
97661169
Erika Steel Avdelingsdirektør Produkter erika.steel@nho.no Produkt
Fred Skagestad Utdanningsrådgiver Fred.Skagestad@nho.no NHO Agder
Halvor E. Sigurdsen Fagleder næringsjus hes@nho.no Næringsjus
hes@nho.no
23088316
93063694
Harald Sørbo Kommersiell direktør harald.sorbo@nho.no Prosjektenhet Innovasjon og utvikling
harald.sorbo@nho.no
23088414
94515115
Heidi Skorpen Rådgiver heidi.skorpen@nho.no NHO Vestlandet
heidi.skorpen@nho.no
97103276
97103276
Hilde Sætertrø Prosjektleder hilde.satertro@nho.no Nasjonalt program leverandørutvikling
Ida Sollesnes Taleskriver ida.sollesnes@nho.no Strategi og stab
Ingvild Eriksen Stehl Seniorrådgiver ingvild.eriksen.stehl@nho.no NHO Oslo og Akershus
ingvild.eriksen.stehl@nho.no
45208347
45208347
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
>