Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Anita Torbergsen PA til administrerende direktør anita.torbergsen@nho.no Strategi og stab
anita.torbergsen@nho.no
23088163
97573247
Anniken Tømte Spesialrådgiver anniken.tomte@nho.no Kompetanse og innovasjon
anniken.tomte@nho.no
23088181
91535710
Are Turmo Kompetansedirektør are.turmo@nho.no Kompetanse og innovasjon
are.turmo@nho.no
23088184
93266514
Nina C. Tennebekk Advokat nina.tennebekk@nho.no NHO Vestlandet
Thomas Alsaker Forretningsutvikler thomas.alsaker@nho.no Prosjektenhet Innovasjon og utvikling
Thomas Felde Seniorrådgiver thomas.felde@nho.no Næringspolitisk avdeling
thomas.felde@nho.no
23088328
92605046
Thuva Cathrine Askheim Sekretær thuva.askheim@nho.no Næringsjus
Tina Hageberg Sølvberg Prosjektleder tina.solvberg@nho.no Nasjonalt program leverandørutvikling
Tom Knudsen Regiondirektør Tom.Knudsen@nho.no NHO Vestlandet
Tommy Johnsen Daglig leder tommy.johnsen@nox-fondet.no Næringslivets NOx-fond
Tone Knutsen Stabssjef Tone.Knutsen@nho.no Strategi og stab
Tone.Knutsen@nho.no
23087762
41421331
Tone Standal Vesterhus Rådgiver tone.standal.vesterhus@nho.no Kompetanse og innovasjon
Tord Lien Regiondirektør tord.lien@nho.no NHO Trøndelag
tord.lien@nho.no
90253096
Tore Li Seniorrådgiver tore.li@nho.no Kompetanse og innovasjon
tore.li@nho.no
23088153
90869664
Tore Myhre Avdelingsdirektør tore.myhre@nho.no Internasjonal avdeling
tore.myhre@nho.no
23088323
94137102
  1. 1
  2. 2
>