Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Nicolai Heyerdahl Desksjef nicolai.heyerdahl@nho.no Kommunikasjon
nicolai.heyerdahl@nho.no
23088331
93468602
Nikolai Boye Regiondirektør nikolai.boye@nho.no NHO Telemark
nikolai.boye@nho.no
90968986
90968986
Nina Melsom Direktør Nina.Melsom@nho.no Arbeidsliv
Nina.Melsom@nho.no
23088395
97540917
Nina Solli Regiondirektør Nina.Solli@nho.no NHO Oslo og Akershus
Nina.Solli@nho.no
97662773
97662773
Nina C. Tennebekk Advokat nina.tennebekk@nho.no NHO Vestlandet
Ole Erik Almlid Viseadministrerende direktør ole.erik.almlid@nho.no Politikk og kommunikasjon
Ole Henrik Hjartøy Fungerende regiondirektør ole.henrik.hjartoy@nho.no NHO Nordland
ole.henrik.hjartoy@nho.no
90588345
90588345
Per Anker-Nilssen Seniorrådgiver per.anker-nilssen@nho.no Næringspolitisk avdeling
per.anker-nilssen@nho.no
23088338
91778420
Per Harbø Programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling per.harbo@nho.no Nasjonalt program leverandørutvikling
per.harbo@nho.no
23088240
95943322
Per Skute Sjefskonsulent per.skute@nho.no IKT-Systemutvikling
per.skute@nho.no
95843893
Per Steinar Jensen Konsulent per.s.jensen@nho.no Region
per.s.jensen@nho.no
91339119
91339119
Per Øyvind Langeland Avdelingsdirektør per.langeland@nho.no Næringspolitisk avdeling
per.langeland@nho.no
23088155
99792282
Peter Markovski Kommunikasjonsdirektør peter.markovski@nho.no Kommunikasjon
Petter T. Solbu Skatteøkonom petter.solbu@nho.no Samfunnsøkonomi
Pia Skare Rønnevik Seniorrådgiver pia.skare.ronnevik@nho.no Lønn og tariff
< 1
...
  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12
...
15 >