Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Anne Margrethe Lund Rådgiver anne.margrethe.lund@nho.no Internasjonal avdeling
Anne-Lise Fleddum Seniorrådgiver fleddum@nox-fondet.no Næringslivets NOx-fond
fleddum@nox-fondet.no
94881951
94881951
Anniken Tømte Spesialrådgiver anniken.tomte@nho.no Kompetanse og innovasjon
anniken.tomte@nho.no
23088181
91535710
Ann-Kristin Kristoffersen Rådgiver ann-kristin.kristoffersen@nho.no NHO Vestlandet
Ann-Torill Benonisen Indreeide Spesialrådgiver atbi@nho.no Arbeidsliv
atbi@nho.no
23088438
95034460
Are Turmo Kompetansedirektør are.turmo@nho.no Kompetanse og innovasjon
are.turmo@nho.no
23088184
93266514
Arnfinn Jensen Advokat arnfinn.jensen@nho.no NHO Agder
Arnhild Dordi Gjønnes Advokat arnhild.d.gjonnes@nho.no Næringsjus
arnhild.d.gjonnes@nho.no
23088350
91637077
Astrid Øverås Konsulent astrid.overas@nho.no NHO Møre og Romsdal
astrid.overas@nho.no
70101408
48093729
Astrid Helene Olsen Praktikant astrid.helene.olsen@nho.no Kompetanse og innovasjon
Benedicte Røer Politisk rådgiver benedicte.roer@nho.no NHO Oslo og Akershus
Benedicte Staalesen Nilsen Politisk rådgiver benedicte.s.nilsen@nho.no Myndighetskontakt
Berit Boneng Wesenlund Salgs- og markedskoordinator berit.b.wesenlund@nho.no Produkt
Bjarne Sørhus Senior kommunikasjonsrådgiver bjarne.sorhus@nho.no Kommunikasjon
bjarne.sorhus@nho.no
23088444
41223323
Bjørnar Eidsmo Kommunikasjonsrådgiver Bjornar.Eidsmo@nho.no Marked og Event
Bjornar.Eidsmo@nho.no
23088277
93024486
<
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
...
  1. 10
15 >