Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Anne-Marit Uglum Lønnskonsulent auglum@nho.no Felles regnskap
auglum@nho.no
90746907
Anniken Tømte Spesialrådgiver anniken.tomte@nho.no Kompetanse og innovasjon
anniken.tomte@nho.no
23088181
91535710
Ann-Kristin Kristoffersen Rådgiver ann-kristin.kristoffersen@nho.no NHO Vestlandet
Ann-Torill Benonisen Indreeide Spesialrådgiver atbi@nho.no Arbeidsliv
atbi@nho.no
23088438
95034460
Are Turmo Kompetansedirektør are.turmo@nho.no Kompetanse og innovasjon
are.turmo@nho.no
23088184
93266514
Arnfinn Jensen Advokat arnfinn.jensen@nho.no NHO Agder
Arnhild Dordi Gjønnes Advokat arnhild.d.gjonnes@nho.no Næringsjus
arnhild.d.gjonnes@nho.no
23088350
91637077
Astrid Øverås Konsulent astrid.overas@nho.no NHO Møre og Romsdal
astrid.overas@nho.no
70101408
48093729
Benedicte Røer Politisk rådgiver benedicte.roer@nho.no NHO Oslo og Akershus
Benedicte Staalesen Nilsen Politisk rådgiver benedicte.s.nilsen@nho.no Myndighetskontakt
Berit Boneng Wesenlund Salgs- og markedskoordinator berit.b.wesenlund@nho.no Produkt
Bjarne Sørhus Senior kommunikasjonsrådgiver bjarne.sorhus@nho.no Kommunikasjon
bjarne.sorhus@nho.no
23088444
41223323
Bjørn Lundaas Finansdirektør Bjorn.Lundaas@nho.no Finans og økonomi
Bjorn.Lundaas@nho.no
23088252
91137790
Bjørnar Eidsmo Kommunikasjonsrådgiver Bjornar.Eidsmo@nho.no Marked og Event
Bjornar.Eidsmo@nho.no
23088277
93024486
Carina Normann Praktikant carina.normann@nho.no Kompetanse og innovasjon
<
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
...
  1. 10
15 >