Ansatte og arbeidsområder

Navn Ansatt Tittel E-post Avdeling
Erika Steel Produktsjef erika.steel@nho.no Produkt
Fred Skagestad Utdanningsrådgiver Fred.Skagestad@nho.no NHO Agder
Fredrik Anspach Seniorrådgiver fredrik.anspach@nho.no Pensjon og forsikring
Fredrik Mohn Lian Advokatfullmektig fredrik.mohn.lian@nho.no NHOs advokattjenester
fredrik.mohn.lian@nho.no
23088349
90859336
Frode Berntsen Advokat frode.berntsen@nho.no NHO Innlandet
Geir F. Høiby Direktør geir.hoiby@nho.no Finans og økonomi
geir.hoiby@nho.no
23088160
90595162
Gerd Kjølstad Bedriftsrådgiver gerd.kjolstad@nho.no NHO Innlandet
Gjermund Løyning Avdelingsdirektør gl@nho.no Myndighetskontakt
gl@nho.no
23088353
95021747
Grete Karin Berg Fungerende regiondirektør Grete.k.Berg@nho.no NHO Buskerud
Grete.k.Berg@nho.no
23088306
92604380
Gro Øien Advokat/forhandler gro.oien@nho.no Lønn og tariff
gro.oien@nho.no
99791348
Gunnar Nilssen Spesialrådgiver gunnar.nilssen@nho.no NHO Troms og Svalbard
gunnar.nilssen@nho.no
91332099
91332099
Gunnar Øye Controller Gunnar.Oye@nho.no Finans og økonomi
Gunnar.Oye@nho.no
23088357
90885659
Gørill Horrigmoe Prosjektleder gorill.horrigmoe@nho.no Nasjonalt program leverandørutvikling
gorill.horrigmoe@nho.no
90672754
90672754
Halvor E. Sigurdsen Fagleder næringsjus hes@nho.no Næringsjus
hes@nho.no
23088316
93063694
Hanne Falstad Seniorrådgiver hanne.falstad@nho.no NHO Trøndelag
hanne.falstad@nho.no
93040017
93040017
< 1
...
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
...
  1. 10
15 >